Trường TH Trần Văn Ơn tham gia Hội thi tìm hiểu Chuyển đổi số, Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả CCHC huyện Cư Kuin năm 2022

Trường TH Trần Văn Ơn tham gia Hội thi tìm hiểu Chuyển đổi số, Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả CCHC huyện Cư Kuin năm 2022

Lượt xem:

Ngày 9/12/2022 vừa qua, UBND huyện Cư Kuin phối hợp cùng phòng Văn hoá và Thông tin huyện Cư Kuin tổ chức hội thi tìm hiểu Chuyển đổi số, Ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả CCHC huyện Cư Kuin năm 2022. Trong hội thi lần này có 79 thí sinh là Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng, ban, ngành, các đơn... ...