Trường Th Trần Văn Ơn ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2022-2023

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường năm học 2022-2023
Ngày ban hành 24/10/2022
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu - Về việc thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, năm học 2022-2023
Xem văn bản Xem Online
Tải về