Giới thiệu Về nhà trường

Trường TH Trần Văn Ơn được thành lập năm 1982, Trước đây trường có 1 điểm chính tại thôn 11 và 2 điểm lẻ ở thôn 13 và buôn Jung A thuộc xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk. Ngày nay do học sinh tại điểm thôn 13 tập trung về điểm chính học nên trường chỉ còn 1 điểm chính và 1 điểm lẻ ở buôn Jung A.Trường có 38 cán bộ, giáo viên, nhân viên, năm học 2022-2023 có 21 lớp học, với tổng số học sinh là  657 em, trong có hơn 70% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.

– Ban giám hiệu gồm:

Hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Đình Danh

Phó hiệu trưởng: Cô Đậu Thị Cẩm Lan

Phó hiệu trưởng: Thầy Nguyễn Văn Hóa

  • Ban chấp hành công đoàn gồm:

Chủ tịch: Cô Lê Nữ Mộng Hiểu

Phó chủ tịch: Cô Lê Thị Hồng Thắm

Ủy viên: Thầy Trần Văn Minh

  • Tổng phụ trách: thầy Nguyễn Thế Anh

 

File

video, hình ảnh